14/12/17  Tin của trường  45
Thời gian tổ chức tọa đàm 20/11
 25/04/16  Tin của trường  258
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Hộ Diêm.